In onderstaand filmpje wordt kort uitgelegd waar Zonvarken voor staat
Karbonade van het zonvarken

Vlees met smaak

Vlees van het Zonvarken is mals, donker en vol van smaak. De smaak van het vlees van Zonvarkens wordt positief beïnvloed door: raskeuze, voerkeuze, lichaamsbeweging en het voorkomen van stress. 
Onze varkens groeien wat geleidelijker en hebben wat donkerder vlees met iets meer intramusculair vet. Het voer dat onze varkens krijgen bevat geen bitterstoffen en dit draagt bij aan een prettige smaak van het vlees. Zonvarkens worden gevoerd met reststromen van humane voeding. Precies zoals varkens vroeger werden gevoerd; met resten van de mens.  
De stallen van Zonvarkens zijn bijzonder ingedeeld. Hierdoor hoeven de biggen niet verplaatst te worden en groeien ze met zo min mogelijk stress op. Ook bij het transport naar de slacht is alles gericht op het voorkomen van stress bij onze varkens. Stressvrije varkens geven malser vlees. 

Visie

Diervriendelijk varkens houden kan met moderne technieken samengaan met maximale aandacht voor het klimaat en het milieu. Maximaal draagvlak voor het houden van varkens wordt gerealiseerd door het welzijn van de varkens voorop te stellen, door minimale emissies en door aandacht voor de biodiversiteit en de omgeving. Een eerlijke margeverdeling met een realistisch inkomen voor de boer maakt dat het houderijconcept blijvend betekenisvol is. 
Het varken zal als ultiem kringloopdier altijd een rol blijven spelen in de voedselketen. Door varkens alleen met resten te voeren wordt feedfood competitie voorkomen en worden varkens ingezet waar hun positie in de voedselketen echt van waarde is; het opwaarderen van reststromen tot hoogwaardige voeding.
Zonvarken
Zonvarken

Missie

Coöperatie Zonvarken heeft als missie bij te dragen aan een breed geaccepteerd varkenshouderijsysteem met maximale aandacht voor het varken, de boer, de buren, het milieu en het klimaat. Het boerenvak wordt weer met plezier uitgeoefend met passie en liefde voor de omgeving en de varkens. Onze missie is om het Zonvarken-concept door te ontwikkelen en schaalbaar te maken zodat het een serieus alternatief is voor gangbare varkensbedrijven.
Zonvarken is pionier in de varkenshouderij. We willen laten zien dat prettig boeren, dierenwelzijn in combinatie met milieuvriendelijkheid én financiële haalbaarheid realistisch zijn. We willen voortrekker zijn van een mooier voedselsysteem met maximaal aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid!

Visie op een houdbaar voedselsysteem

Het is efficiënter om als mens plantaardig te eten dan om die planten(delen) eerst aan dieren te voeren en dan de (delen van) de dieren op te eten. Hoewel dit klopt, is nuance op zijn plek. Voor het optimaal functioneren van ons lichaam zouden we niet geheel zonder dierlijk eiwit moeten willen. Bij een volledig plantaardig voedselsysteem zonder productiedieren, blijven we bovendien met tonnen reststromen van humane voeding zitten. Een volledig plantaardig voedselsysteem is dus ongezond en ongewenst. Vlees moet onderdeel blijven van een gezond voedselpatroon. Misschien wat minder vaak,maar eet beter vlees. Voedzaam en smaakvol. van varkens waarvan je de herkomst kent. Varkensvlees met een goed verhaal – van blije zonvarkens.
Varkens zijn als  ultieme kringloopdieren onmisbaar in een efficiënt voedselsysteem. Lees meer…>
Zonvarken

Laten we varkens houden met maximale aandacht voor hun natuurlijke instincten en tevens met maximale aandacht voor het milieu en het klimaat.

.