Zonvarken heeft een goed verhaal voor varkens, boeren, buren en consumenten. Zonvarken is een revolutionaire varkensboerderij. Het laat zien dat maximaal dierenwelzijn, minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur én een gezond inkomen voor de boer prima samen kunnen gaan
Diervriendelijk
't Varken staat voorop. De stal en de buitenruimte is aangepast aan de instincten van 't varken.
Milieuvriendelijk
Middels innovaties wordt uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur maximaal gereduceerd of voorkomen!
varken in de zon
Klimaatvriendelijk
Door gebruik van circulair voer wordt veel CO2 uitstoot gereduceerd. Ook met diverse andere maatregelen wordt de uitstoot van broeikasgassen maximaal gereduceerd.
Boervriendelijk
De Zonvarken boer ontvangt een eerlijke vergoeding en boeren helpen op elkaars boerderij tijdens vakanties.
Buurtvriendelijk
Geen enorme stallen, maar een stal met een groen dak die goed ingepast is in het landschap met 25 (1 stal) of 50 zeugen (2 stallen) en bijhorende biggen.
Zonvarken

Pilotstal in De Heurne (Gld)

In de zomer van 2020 is de bouw van een pilotstal in De Heurne (Gld) gestart. Met 25 zeugen is daar een proefronde gedraaid om allerlei ideeën te testen en te finetunen; Lengte-breedte verhouding van de hokken, positie in het hok om voer te verstrekken, aantal zeugen bij elkaar in een hok, beste type roosters in de verharde uitloop, raskeuze, verschillende samenstellingen circulair voer, positie van lichtinval, etc. Geleerd van foutjes is in mei 2021 met de bouw van de tweede stal gestart, deze is gespiegeld aan de eerste op dezelfde locatie gebouwd. Na De Heurne volgde een stal in Winterswijk-Huppel en eind 2022 is de bouw van een 4e en 5e stal gestart in Eibergen.
Zonvarken

Meer Zonvarkens

Mijn persoonlijke drive om Zonvarken uit te bouwen is om andere boeren de kans te geven zich bij ons aan te sluiten. Meer Zonvarkens betekent ook meer boeren die weer met trots en plezier varkensboer kunnen zijn.

Jeroen Koks – medeoprichter Coöperatie Zonvarken.

Zonvarken

Winnaar Beste idee van Varkensland 2020

Zonvarken won in december 2020 zowel de juryprijs als publieksprijs van Het Beste Idee van Varkensland 2020. Deze sectorprijs onderschrijft wat Coöperatie Zonvarken zich ten doel gesteld heeft: bijdragen aan een breed geaccepteerd varkenshouderijsysteem met maximale aandacht voor het varken, de buren, het milieu ,het klimaat én de positie van de boer!
Zonvarken

Eet beter vlees

Er is een lobby voor een volledig plantaardig voedselsysteem. Voor het optimaal functioneren van ons lichaam zouden we niet geheel zonder dierlijk eiwit moeten willen. En bij plantaardig voedselsysteem zonder productiedieren blijven we bovendien met tonnen reststromen van humane voeding zitten en komen we voeding voor de akkers tekort. Een volledig plantaardig voedselsysteem is ongezond en ongewenst. Vlees is onderdeel van een gezond voedselpatroon. Wellicht moeten we naar minder vaak vlees. Laten we dan ook voor beter vlees gaan. Eet beter vlees; voedzaam en smaakvol van varkens waarvan je de herkomst kent. Varkensvlees met een goed verhaal – van blije zonvarkens.

Zonvarken is dankbaar voor de creatieve input van Varkens in Nood, Eyes on Animals, Tangelder & FeedValid

Samenwerking

Dankbaar zijn wij voor de steun voor Zonvarken en het meedenken bij uitwerken van onze ideeën van:
Beter Leven
8rhoek-partner
provincie-gelderland-partner
eyes-on-animals-partners
Varkens in nood