Zonvarken is opgericht door vier ondernemers met wortels in de gangbare en biologische varkenshouderij. Bestuursleden en initiatiefnemers van Coöperatie Zonvarken zijn:

een buurtvriendelijk concept als drijfveer

Rob Nieuwenhuis

Rob Nieuwenhuis (1969) groeide op in Angerlo (Gld) op een gemengd bedrijf met varkens en koeien. Zijn droom was altijd om boer te worden, maar de bedrijfsomvang was te gering voor een volwaardig inkomen en de uitbreidingsmogelijkheden te beperkt. Rob kwam na de lagere, middelbare en hogere agrarische opleiding in de mengvoerbranche terecht en zag als adviseur in de varkenshouderij honderden varkensbedrijven. Zijn droom om boer te worden bleef. Het ouderlijk bedrijf nam hij met zijn vrouw daarom toch over. In 2011 werd een vergunning voor een stal voor 2000 vleesvarkens aangevraagd. Er ontstond veel weerstand in het nabijgelegen dorp en een lange strijd met de lokale overheid en de buurt volgde. Rob kwam in die jaren tot het inzicht dat het over een andere boeg moest en ging zich vanaf 2015 verdiepen in alternatieve kleinschaliger varkenshouderijconcepten. Acceptatie van de omgeving werd een drijfveer. Dit bleek de basis te zijn voor wat uiteindelijk Zonvarken zou worden.
Zonvarken - Rob
Zonvarken - Otto
Maximaal dierenwelzijn én economisch rendement

Otto Offenberg

Gevoed door het plezier dat hij beleefde op het ouderlijk bedrijf in Toldijk met zeugen en vleesvarkens wilde Otto (1982) van jongs af aan iets met varkens gaan doen. Toch koos hij na de HAVO eerst voor HEAO Management Economie en Recht om daarna ook de HAS nog af te ronden. Vanuit zijn afstudeeropdracht rolde hij zijn eerste baan in bij een handelsbedrijf in biggen, varkens en fokvarkens. Later stroomde hij door naar een dochteronderneming waarin hij zich volledig focuste op vrouwelijke varkensgenetica. Otto is in de loop der jaren bij veel varkensboeren van biologisch en zeer kleinschalig tot groot over de vloer geweest en heeft een uitstekende kennis van de genetica van varkens. Hij bouwde in 2017 het ouderlijk bedrijf om naar een biologisch vleesvarkensbedrijf en combineert het bioboer zijn met zijn baan als fokkerijspecialist. Otto zoekt bij zijn eigen biologische bedrijf de balans op tussen dierenwelzijn en economisch rendement. “ik kan er echt van genieten om de dieren door het hok te zien rennen, en probeer het voor de varkens, buurt en mijzelf zo aangenaam mogelijk te maken”.  
Een perspectiefrijk concept voor boeren

Jeroen Koks

Jeroen’s wortels liggen op een gemengd bedrijf met koeien, kippen en varkens in Winterswijk. Na zijn studie in Wageningen kwam Jeroen  (1977) in de mengvoerbranche terecht in eerste instantie met focus op rundvee. Later maakte hij de switch naar varkens als relatiebeheerder en als product manager. Jeroen constateerde op een bepaald moment dat veel varkensboeren worstelen met zichzelf.  “De werkdruk op veel bedrijven is hoog, er is de laatste jaren erg veel op de boeren afgekomen, sommige boeren hebben de trots op hun bedrijf en manier van werken verloren. Deze boeren wil ik een perspectief bieden. Ik wil iedereen graag laten zien hoe we bij Zonvarken onze varkens verzorgen, zowel de boer als de omgeving moet met trots op een Zonvarkenboerderij rond lopen”.
Zonvarken
Zonvarken
Voortrekker op dierenwelzijn en circulair voer.

August Offenberg

August (1980) is een broer van Otto en groeide dus ook op tussen de varkens. Na een afgeronde HAS Varkenshouderij opleiding koos hij er voor om in de diervoeders voor kleinvee en huisdieren te gaan werken. De passie voor varkens bleef, hobbymatig hield hij Bonte Bentheimer varkens. August heeft een zeer breed netwerk in de retail, bij diverse NGO’s en daarnaast een brede kennis van diervoedergrondstoffen. Tijdens samenwerkingen met NGO’s zag hij in dat ‘wie anders denkt, ook gelijk kan hebben’. Samen met Rob heeft August een diervoederfabriek voor speciaalvoeders.
August wil met Zonvarken voortrekker zijn op dierenwelzijn en circulair voer.  “Vroeger bij ons thuis lagen de zeugen aan een riem, met een ketting aan de vloer. We vonden dat toen normaal. Ook nu is er kritiek op hoe we onze dieren huisvesten. “ik heb er plezier in om nieuwe producten en systemen te bedenken en daarbij dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben. Voor mij betekent dit dat de varkens te allen tijde naar buiten moeten kunnen, daar kan ik echt van genieten”.

Hoe het begon...

Vanuit hun werkzaamheden in de varkenshouderij sprak dit viertal in 2017 al eens over de uitdagingen waarmee de gangbare varkenshouderij te kampen heeft, en wat er allemaal anders zou kunnen en anders zou moeten. Rob wilde een bedrijf op een andere manier gaan opzetten, maar wist nog niet precies hoe. Begin 2018 werd eens samen gebrainstormd over een nieuw houderijsysteem. Meer aandacht voor reductie van emissies van geur en ammoniak, regionaal voer, maximaal dierenwelzijn, maatschappelijk acceptatie kwamen ter sprake. In de loop van 2018 kwam het besef dat voor de VN Global Development goals ook CO2 reductie mee moest worden genomen. Streven naar een klimaatneutraal concept dus. We onderzochten de haalbaarheid en geleidelijk werden de contouren duidelijk waaraan het nieuwe varkens houden moest gaan voldoen. De naam werd Zonvarken. Zonvarken moet de zon doen schijnen voor het varken, de boer, de buurt en de planeet.
Minder varkens per boer, meer aandacht per varken

Onze boeren

De Zonvarken boer heeft door de kleinschalige opzet en het all-in all-out principe van Zonvarken de mogelijkheid om het bedrijf binnen een 40-urige werkweek rond te zetten en de varkens daarin de verdiende aandacht en zorg te geven. Meer aandacht per varken is goed voor de varkens, maar ook prettig voor de boer. De boer kent al zijn zeugen en kan er voor zorgen dat geen varken iets te kort komt.  De Zonvarken boer ontvangt een eerlijke vergoeding voor zijn werk.

Een moderne kleine coöperatie

De moderne coöperatiestructuur is zodanig ingericht dat varkensboeren die willen omschakelen van een intensive varkenshouderij naar het Zonvarkenconcept kunnen aansluiten mits de coöperatie de afzet kan garanderen. Zonvarken is alleen te realiseren in nieuwe stallen met de juiste opzet. Wij nodigen retailers en vleesverwerkende partijen uit met ons in gesprek te gaan! De boeren van coöperatie Zonvarken zijn geen eigenaar van de varkens in hun stallen. De varkens zijn van de coöperatie. Via de coöperatie zijn de boeren mede-eigenaar van alle varkens.
Ook enthousiaste burgers kunnen (op termijn) lid worden van coöperatie Zonvarken.

Contact

Coöperatie Zonvarken
Coöperatieve vereniging Zonvarken u.a.
(kantooradres:)
Hoogstraat 7
7227ND TOLDIJK
info@zonvarken.nl
Zonvarken

Zonvarken De Heurne

Zonvarken Winterswijk

Zonvarken Eibergen

Rob Nieuwenhuis, Tel. 06-53351187
[werkgebied; nutritionist, contacten met overheden, kennis van wetgeving & financieringen]

Otto Offenberg
, Tel. 06-53146579
[werkgebied; genetica, innovaties en techniek in de stal, dierstromen]

Jeroen Koks, Tel. 06-52600720
[werkgebied; wetenschap / metingen, technische kengetallen, innovaties in de stal]

August Offenberg
, Tel. 06-20605170
[werkgebied; verkoop, marketing]